Tietosuojaseloste

PlusTerveyden Hammaskauppa.fi -verkkokaupan asiakkaiden henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Hyväksymällä tämän rekisteriselosteen hammaskauppa.fi-verkkokaupassa ostoksia tehdessäsi tai antaessasi henkilötietoja palvelussa, hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn jäljempänä kuvatulla tavalla.

 

1  Kuka käsittelee tietojasi?

PlusTerveys Hammaslääkärit Oy (Y-tunnus: 2630918-8, osoite, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki, ”me”) käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietojasi, kun teet ostoksia hammaskauppa.fi -verkkokaupassa tai käytät verkkopalvelua.

 

2  Mitkä ovat tietosuojavastaavan yhteystiedot?

Tietosuojavastaava on Petri Hammar ja hänen yhteystietonsa ovat seuraavat:

PlusTerveys Hammaslääkärit Oy

Tietosuojavastaava

Malmin asematie 6, 00700 Helsinki

tietosuoja@plusterveys.fi

 

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan.

 

3  Mitä henkilötietoja käsittelemme?

 • Rekisteriin tallennetaan seuraavia asiakkuuteen liittyviä perustietoja, kuten:
  Nimi, kutsumanimi, asiakasnumero, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Maksutapana laskua käytettäessä henkilötunnus.
 • Tilaushistoria (tilauspäivämäärä, maksutapa, tilatut tuotteet, tilaustapa, ostoslista) internet-palvelimen tekniset lokitiedot (ip-osoite, selain)
 • Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten internet- ja automaattipalveluissa mukaan lukien vastaajapalveluiden puheluiden taltiointi.
 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute ja tuotearviot sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.
 • Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen. Maksutiedolla tarkoitetaan tässä tietoa siitä, onko tilaus maksettu. Muut maksutiedot eivät välity PlusTerveydelle.
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
 • Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja.
 • Tunnistautumis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja kuten esimerkiksi tietokoneen ip-osoite.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.
 • Sivustolla käytetään evästeitä, joiden käytön hyväksyt erikseen verkkosivustolle saapuessasi.

 

4  Mihin tarkoituksiin käsittelemme Henkilötietojasi?

Hammaskauppa.fi -verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ja toimituksen hoitamiseen sekä asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamisen, kehittämisen ja seurantaan. Asiakasrekisteriä ei kuitenkaan käytetä markkinointiin ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa PlusTerveys konsernin sisällä:

 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja PlusTerveyden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
 • Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös ulkoistaa konserniyhtiön tai ulkopuolisten palveluntarjoajien toimesta. Ulkopuolisella palveluntarjoajalla tarkoitetaan tässä esimerkiksi maksunvälittäjää tai tavarantoimittajaa. Tietoja luovutetaan vain siinä määrin kun se on tarpeen maksutapahtuman tai tavaratoimituksen loppuunsaattamiseksi. 

 

5  Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme tietojasi asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella tai suostumuksesi perusteella.

 

6  Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Asiakastietoja ei luovuteta PlusTerveyden tai PlusTerveyden lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Ostotapahtuman yhteydessä luovutetaan Klarna Oy:lle maksun suorittamisen kannalta välttämättömät asiakastietoihin ja ostettaviin tuotteisiin liittyvät tiedot kuten tuotteiden hinta ja tuotenumero. Maksutapahtuman toteuttaa Klarna Oy, jolle asiakas itse antaa tietonsa maksun yhteydessä.

 

7 Kuinka suojaamme henkilötietosi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Hammaskauppa.fi verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti. 

 

8  Mitä oikeuksia sinulla on?

8.1  Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä kalenterivuoden aikana, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

8.2  Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

8.3  Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

8.4  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

8.5  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

8.6  Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

8.7  Oikeus peruuttaa suostumus

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

Voit peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla asiasta tietosuoja-asioita hoitavalle yhteyshenkilöllemme osoitteella tietosuoja@plusterveys.fi.

8.8   Miten voin käyttää oikeuksiani?

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan.

 

9  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

 

10  Linkit

Verkkosivustollamme saattaa olla linkkeja muille verkkosivustoille. Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n ylläpitämän Hammaskauppa.fi-verkkokaupan sivustoa. Kun siirryt linkin kautta toiselle verkkosivustolle, sinun tulee tutustua kyseistä verkkosivustoa koskevaan rekisteriselosteeseen. PlusTerveys Hammaslääkärit Oy ei vastaa henkilötietojesi käsittelystä muiden verkkosivujen toimesta tai muilla verkkosivustoilla.